Blog

Oorlogsroman, waar geschiedenis de inhoud bepaald

Oorlogen nemen een groot gedeelte van ons leven in. We komen ermee in aanraking door het nieuws, internet, maar ook door boeken. Vaak worden deze oorlogen aan de hand van gebeurtenissen schematisch weergegeven. Daarnaast heb je boeken die de effecten van de oorlog op bepaalde generaties beschrijven, zo ook bij het boek van Nancy Richler, de Oorlogsbruid. “Oorlogen zijn grote en traumatische gebeurtenissen die ons leven voorgoed veranderen. Ze veranderen de gedachten over jezelf en ga zo nog maar even door. Ik denk dat het een natuurlijk proces is voor een lezer en een schrijver om daar betekenis aan te geven. Om te begrijpen hoe deze gebeurtenissen zijn geweest en wat de gevolgen op lange termijn zijn,” aldus Richler over het genre oorlogsroman.